Indosuez engageert zich voor biodiversiteit in Luxemburg

01 juli 2022

Natuur | Biodiversiteit | Luxemburg

Als verantwoordelijke speler in Luxemburg zet Indosuez zich in voor de stichting Hëllef fir d'Natur, die zich engageert voor het beheer van natuurreservaten, de instandhouding en bescherming van de biodiversiteit en een project financiert voor de ontwikkeling en het beheer van boomgaarden die bestaan uit regionale en oude variëteiten.

Deze sponsorship, dat voor een periode van 3 jaar wordt ondertekend, heeft tot doel de bescherming van het levende culturele erfgoed in het Groothertogdom te ondersteunen en zal de stichting met name in staat stellen nieuwe terreinen aan te kopen en bestaande boomgaarden te onderhouden en in stand te houden.

220630-Luxembourg-partnership.jpg

© Olivier Minaire

01 juli 2022

Lees ook

Our 2023 sustainable development report came out!

Find the Foundation's activity report 2023

Fondation de Luxembourg launches a climate foundation